ગાંધીનગરમાં એક જ શબવાહિની ચાર મૃતદેહો જોવા મળ્યા બાદ તંત્ર સામે સવાલ ઉઠતા તંત્રની ઉઘ ઉડી છે..અને તાત્કાલિક ધોરણે કોરોનાથી મોતને ભેટેલા મૃતદેહોને અન્ય સ્મશાનમાં અંતિમ ક્રિયા કરવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે..અત્યાર સુધી માત્ર સેકટર-30ના સ્મશાન ગૃહમાં જ કોરોના સંક્રમિત મૃતદેહોની અંતિમ વિધિ થતી હતી..જોકે આ સ્મશાનમાં અંતિમ ક્રિયા માટે વેઈટિંગ વધતા તંત્રએ સરગાસણ સ્મશાન ગૃહમાં પણ કોવિડથી મોતને ભેટનારા મૃતદેહોની અંતિમ ક્રિયા માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

સ્મશાન ગૃહમાં પણ કોવિડથી મોતને ભેટનારા મૃતદેહોની અંતિમ ક્રિયા માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here