અમદાવાદ સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોવોક્સીન વેક્સીનના ટ્રાયલના પંદર દિવસ પૂરા થયા છે.  આ પંદર દિવસમાં 300 લોકોને વેકસીન અપાઈ છે. સોલા સિવિલમાં 1 હજાર લોકોને વેકસીન આપવાનો ટાર્ગેટ છે. લોકો હેલ્પલાઇન નંબર પર આ અંગે માહિતી મેળવી રહ્યા છે. ત્રણસો લોકોને રસી આપ્યા બાદ અત્યાર સુધી કોઇ આડઅસર જોવા નથી મળી. એક દિવસમાં સરેરાશ 30 લોકો વેકસીન માટે આવી રહ્યા છે.

એક દિવસમાં સરેરાશ 30 લોકો વેકસીન માટે આવી રહ્યા

વધારે લોકો વેકસીન લેવા આવે તેને લઈને રવિવારે પણ કામકાજ શરૂ કર્યું છે… વેક્સિન લેવા આવતા લોકોને પ્રોત્સાહન રૂપે 750 રૂપિયા દર મહિને આપવામાં આવી રહ્યા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here