જો તમે પણ પોસ્ટ ઓફિસમાં સેવિંગ ખાતુ ધરાવો છો તો આ સમાચાર ખાસ તમારા માટે છે. Post Office તેના ગ્રાહકો માટે મિનિમમ બેલેન્સ નક્કી કર્યુ છે જે આજથી લાગૂ થઈ રહ્યુ છે. હવે ગ્રાહકોને તેના સેવિંગ ખાતામાં ન્યૂનતમ બેલેન્સ 500 રૂપિયા રાખવા પડશે. જો તમે આ નહી કરો તો તમને રોજના 100 રૂપિયા પેઠે ચાર્જ આપવાનો રહેશે અને આ ચાર્જ ત્યાં સુધી વસુલવામાં આવશે જ્યાં સુધી તમારૂ ખાતુ સાફ ન થઈ જાય. આનાથી તમારૂ ખાતુ બંધ પણ થઇ શકે છે.

India Post તરફથી એક ટ્વિટ કરી આ વાતની જાણકારી આપવામાં આવી છે. ટ્વીટમાં કહેવામાં આવ્યુ છે કે નવા નિયમો ગ્રાહકોને સેવિંગ્સ ખાતામાં (Post Office Savings Account) લાગૂ પડશે 11 ડિસેમ્બરથી 500 રૂપિયા મિનિમમ બેલેન્સ થઈ જશે. જો 12 ડિસેમ્બરે ગ્રાહકોના ખાતામાં મિનિમમ બેલેન્સ નહી હોય તો તમારે મેન્ટેનન્સ ચાર્જ આપવાનો રહેશે.

બચત ખાતા પર વાર્ષિક 4% વ્યાજ મળે છે
ઈન્ડિયા પોસ્ટની સત્તાવાર વેબસાઇટ અનુસાર પોસ્ટ ઓફિસ સેવિંગ્સ એકાઉન્ટ (Post Office Savings Account) પર વાર્ષિક વ્યાજ દર 4 ટકા percent ટકા છે. વ્યાજની ગણતરી મહિનાની 10 મી તારીખ અને મહિનાના અંતની વચ્ચેની લઘુતમ સંતુલન રકમ પર આધારિત છે. ગ્રાહક તેમની સુવિધા અનુસાર નજીકની કોઈપણ પોસ્ટ ઓફિસથી તે કરી શકે છે

પોસ્ટ ઓફિસમાં ખાતું ખોલવાનાં નિયમો
પોસ્ટ ઓફિસ બચત એક પુખ્ત વયના અથવા સંયુક્ત રીતે બે પુખ્ત વયના (Joint Acount) ખોલી શકે છે. 10 વર્ષથી ઉપરના સગીર દ્વારા ખાતું ખોલી શકાય છે. એક વ્યક્તિ દ્વારા પોસ્ટ પોસ્ટ ઓફિસ બચત ખાતું ખોલી શકાય છે. સગીરના નામે ફક્ત એક જ ખાતું ખોલી શકાય છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here