ભારતીય રિઝર્વ બેંકે જાન્યુઆરી 2021 માટે રજાની જાહેરાત કરી દીધી છે. કેન્દ્રીય બેંક અનુસાર આ વખતે 8 દિવસ બેંકોમાં રજાઓના કારણે કોઈ પણ પ્રકારનું કામકાજ થશે નહી. આ સિવાય બીજા ચોથા શનિવાર અને રવિવારે પણ રજા રહે છે. RBI દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી રજાઓ તમામ સરકારી, ખાનગી, વિદેશી અને કો-ઓપરેટિવ બેંકોએ માનવાની હોય છે.

બેન્ક

જાન્યુઆરીમાં કુલ 13 દિવસ બેંકમાં કામકાજ નહી થાય. આ 13 રજાઓમાં જુદાં-જુદાં રાજ્યોમાં આવનારી રજાઓ સાથે મહીનાના બીજો અને ચોથો શનિવાર પણ સામેલ છે. RBIએ વર્ષ 2020 માટે બેંક હોલી-ડે 2020 કેલેન્ડર જાહેર કરી દીધું છે.

RBIની વેબસાઈટ અનુસાર રજાઓ ઘણાં રાજ્યો અનુસાર નક્કી કરવામાં આવી છે. બની શકે કે બેંક તમારા રાજ્યમાં ખુલી હોય અને અન્ય કોઈ રાજ્યમાં બંધ રહે.

બેંકો

બેંકોમાં આ તારીખે નહીં થાય કોઇ કામકાજ

01 જાન્યુઆરીનવુ વર્ષ
02 જાન્યુઆરીનવા વર્ષની રજા
11 જાન્યુઆરીમિશનરી દિવસ
14 જાન્યુઆરીમંકરસંક્રાંત અને પોંગલ
15 જાન્યુઆરીબીહૂ
16 જાન્યુઆરીઉજવર થિરુનલ
23 જાન્યુઆરીચોથો શનિવાર-નેતાજી જયંતી
25 જાન્યુઆરીઈમોનિયૂ ઈરાપ્તા
26 જાન્યુઆરીગણતંત્ર દિવસ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here