કેન્દ્ર સરકારે તમામ નાની બચત યોજનાઓ(Small Saving Schemes)માં કરેલા રોકાણો પર આવતા વર્ષે જાન્યુઆરી-માર્ચ ત્રિમાસિક ગાળાના વ્યાજના દરમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. નાની બચત યોજનાઓના વ્યાજના દરમાં ત્રિમાસિક ધોરણે સુધારો કરવામાં આવે છે. હાલમાં, સરકાર સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના (SSY), રાષ્ટ્રીય બચત પ્રમાણપત્ર (NSC), પોસ્ટ ઓફિસ ટર્મ ડિપોઝિટ, 5 વર્ષના સમયગાળા અને વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજના (SCSS) સહિતની ઘણી પોસ્ટ ઓફિસ બચત યોજનાઓ પ્રદાન કરે છે.

જેથી, પોસ્ટ ઓફિસ બચત ખાતાને નવા વર્ષમાં પણ 4 ટકા વ્યાજ મળવાનું ચાલુ રહેશે. તો, 1 થી લઈને 5 વર્ષની પોસ્ટ ઓફિસ થાપણો પરના વ્યાજ દર 5.5 થી 6.7 ટકાની વચ્ચે રહેશે. સરકારે કહ્યું કે 2020-21 ના ​​ચોથા ક્વાર્ટરમાં જે 1 જાન્યુઆરીથી શરૂ થાય છે અને 31 માર્ચ, 2021 ના ​​રોજ સમાપ્ત થાય છે, હાલમાં વિવિધ નાની બચત યોજનાઓ પરના વ્યાજ દરમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં.

આ યોજનામાં 7.40 ટકા વ્યાજ મળશે

5 વર્ષના રિકરિંગ ડિપોઝિટ (RD) પર 5.8 ટકાના દરે વ્યાજ આપવામાં આવશે. તો, વરિષ્ઠ નાગરિક બચત યોજનામાં કરવામાં આવેલા રોકાણ પર 7.40 ટકાના દરે વ્યાજ આપવામાં આવશે. આ સિવાય માસિક આવક યોજના (MIS) પર 6..6 ટકા વ્યાજ મળશે. છેલ્લા ક્વાર્ટરમાં પીપીએફને 7.1 ટકાના દરે વ્યાજ મળતું હતું. હવે જુલાઈથી સપ્ટેમ્બર 2020 ના ત્રિમાસિક ગાળામાં રોકાણકારોને સમાન વ્યાજ મળવાનું ચાલુ રહેશે. તે જ સમયે, રાષ્ટ્રીય બચત પ્રમાણપત્ર (NSC) માં રોકાણ પરનું વ્યાજ 6.8 ટકાના દરે આપવામાં આવશે.

સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજનામાં સૌથી વધુ રસ

બધી નાની બચત યોજનાઓમાંથી, મહત્તમ વ્યાજ સુકન્યા સમૃદ્ધિ ખાતાઓમાં કરવામાં આવેલા રોકાણ પર મળશે. પુત્રીઓ માટે શરૂ કરાયેલી આ યોજનામાં કરવામાં આવેલા રોકાણ પર 7.6 ટકાના દરે વ્યાજ આપવામાં આવશે. તો, કિસાન વિકાસ પત્ર પર રોકાણકારોને 6.9 ટકા વ્યાજની ઓફર કરવામાં આવી છે, જે 124 મહિનામાં પાકશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here