દૂધસાગર ડેરીની ચૂંટણીનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. આ ચૂંટણીમાં ભારે રસા-કસી જોવા મળે તેવી શક્યતાઓ છે, મહેસાણાના સતલાસણા તાલુકામાં વિપુલ ચૌધરીના સમર્થનમાં થાળી વગાડવામાં આવી હતી. વિપુલ ચૌધરીના સમર્થનમાં નવાગામ, રાજપુર ગામે મહિલાઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં પશુપાલકો એકઠા થયા હતા. તમામ પશુપાલકોએ થાળી વગાડી વિપુલ ચૌધરીને સમર્થન આપ્યું હતું. મોટી સંખ્યામાં પશુપાલકોએ સરકારી તંત્ર સામે રોષ ઠાલવ્યો હતો.

મોટી સંખ્યામાં પશુપાલકોએ સરકારી તંત્ર સામે રોષ ઠાલવ્યો

પશુપાલકોએ થાળી વગાડી વિપુલ ચૌધરીને સમર્થન આપ્યું

દૂધસાગર ડેરીની ચૂંટણી પહેલા GSTVએ સતલાસણા તાલુકાના પશુપાલકોને મળી તેમની વ્યથા જાણી હતી. જીએસટીવીએ સતલાસણાના નવા વાસ ગામના પશુપાલકો સાથે મુલાકાત કરી હતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here