પેંચ નેશનલ પાર્કનાં તેલિયા બફર જંગલમાં કાળો ચિત્તો એટલેકે, બ્લેક લેપર્ડ ‘બગીરા’ ફરી ગુરુવારે જોવા મળ્યો હતો. કાળા ચિત્તાને ટુરિસ્ટો બગીરાનાં નામથી ઓળખે છે. તેની એક ઝલક મેળવવા માટે પ્રવાસીઓ મોટી સંખ્યામાં તેલિયા પ્રદેશમાં સફારી કરવા પહોંચી રહ્યા છે. બે દિવસ પહેલા કાળો ચિત્તો પ્રવાસીઓને જોવા મળ્યો હતો.

તેલીયા બફરના અર્જુન મઠ્ઠામાં બ્લેક લેપર્ડને નજીકથી જોઈને પ્રવાસીઓનો આનંદ બમણો થઈ ગયો હતો. કાળા ચિત્તો શિકાર ખાતા ખડક પર જોવા મળ્યો હતો, જેની તસવીરો અને વીડિયો પ્રવાસીઓ અને વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફરો દ્વારા મોબાઇલ અને કેમેરામાં કેદ કરાયા હતા.

પેંચ નેશનલ પાર્કના તેલીયા બફરમાં બ્લેક ચિત્તો બગીરા જુલાઈ 2020થી દેખાઈ રહ્યો છે. પેંચ પાર્કના અધિકારીઓના કહેવા પ્રમાણે, ત્રણ બચ્ચા માતા ચિત્તા સાથે જોવા મળી રહ્યા છે. આ બચ્ચામાંથી એક ચિત્તો કાળો છે. ચિત્તા વિસ્તારનું  સતત મોનિટરીંગ કરવામાં આવી રહ્યુ છે.

‘ધ જંગલ બુક’નું મેઈન કેરેક્ટર મોગલીની જન્મભૂમિ પેંચ નેશનલ પાર્કને માનવામાં આવે છે. મોગલી અને બગીરાની વચ્ચે સારી દોસ્તીનાં કિસ્સા જાણીતા છે. કહાનીનાં આ પાત્ર બઘીરા સાથે બ્લેક ચિત્તાને જોડવામાં આવી રહ્યો છે. જોકે, વિશેષજ્ઞો મુજબ, મેલેનિસ્ટિક કારણોથી ઘણા વન્યજીવોનાં રંગ બદલાઈ જાય છે. કાળો ચિત્તો પણ તેનું જ પરિણામ છે.

સફારી દરમિયાન, જિપ્સીની સામેથી કાળો ચિત્તો નીકળતા તેનો ફોટો પેંચ પાર્ક વાઇલ્ડલાઇફ ફોટોગ્રાફર અર્પિત ‘મોનુ’ દુબેએ તેના કેમેરામાં લીધો હતો. ચપળ ચિત્તો સહેજ અવાજ થયા પછી ગાઢ જંગલમાં અદૃશ્ય થઈ ગયો. કાળો ચિત્તાની ઉંમર લગભગ એક વર્ષ છે.

પેંચ પાર્કના અધિકારીઓના કહેવા પ્રમાણે, ત્રણ બચ્ચા માતા ચિત્તા સાથે જોવા મળે છે. આ બચ્ચામાંથી એક ચિત્તો કાળો છે. કાળો ચિત્તો પહેલાં 27 જુલાઈના રોજ દેખાયો હતો. 17 સપ્ટેમ્બર અને 28 નવેમ્બરના રોજ, પ્રવાસીઓએ સફારી દરમિયાન કાળા ચિત્તાનાં બચ્ચા જોયા છે. કાળો ચિત્તો જોવાથી પ્રવાસીઓમાં સફારીનો રોમાંચ વધી ગયો છે. વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફરો, ગાઈડ, જિપ્સી ડ્રાઈવરો અને પ્રવાસીઓ કાળા ચિત્તા અંગે ભારે ઉત્સાહ દેખાડી રહ્યા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here