સુરેન્દ્રનગરમાં જુલાઇ 2017માં પૂરના કારણે થયેલા નુકસાની મામલે કોર્ટે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. 2017માં પૂરના કારણે સુરેન્દ્રનગરમાં પાક નુકસાની મામલે વીમા કંપનીઓને નાણા ચૂકવવા કોર્ટે આદેશ કર્યો છે.

પાક વીમા અંગે નિકાલ લાવવા હાઇકોર્ટનો સરકારને આદેશ

પાક નુકસાનીને લઇને 20 અરજદારોએ કોર્ટમાં અરજી કરી હતી. જેમાં 3 મહિનામાં પાક વીમા અંગે નિકાલ લાવવા હાઇકોર્ટનો સરકારને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. પ્રીમિયમ ભર્યું હોવા છતાં રકમ નમળી હોવાનો ખેડૂતોએ હાઇકોર્ટમાં દાવો કર્યો છે.વર્ષ 2017માં પુરના કારણે સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતોને પાકને નુકસાન થયું હતું. વીમા કંપનીઓ મનમાની કરતી હોવાની ખેડૂતોને પાકને નુકસાન થયું હતું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here