બોટાદના APMCમાં કપાસના મહત્તમ ભાવ રૂ.5775 રહ્યા, જાણો ગુજરાતના વિવિધ એપીએમસીમાં જુદા-જુદા પાકોના 8-10-2020ના રોજ શુ રહ્યાં હતા ભાવ ?

કપાસ

કપાસના તા.08-10-2020ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.3400 થી 5775 રહ્યા.

મગફળીના તા.08-10-2020ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.4400 થી 5430 રહ્યા.

ચોખા

ઘઉં

ઘઉંના તા.08-10-2020ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1700 થી 1900 રહ્યા.

બાજરા

બાજરાના તા.08-10-2020ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1550 થી 1910 રહ્યા.

જુવાર

જુવારના તા.08-10-2020ના રોજ APMCના ભાવ રૂ. 2500 થી 3000 રહ્યા.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here